Przyjmujemy dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Rodzice mogą pozostawić swoje pociechy już od 6:30 aż do 18:00.

W naszym Przedszkolu działają cztery grupy wiekowe: najmłodsze dzieci należą do grupy „Zielonych Misiów”, druga grupa to ” Zielone Niedźwiadki”,  grupa 5-cio latków to „Żółte Misie”, a już najstarsze przedszkolaki należą do grupy „Pomarańczowych Misiów”.

 W przedszkolu zapewniamy:                                                                             

 • rodzinną domową atmosferę
 • indywidualne podejście do każdego dziecka
 • zajęcia w małych grupach
 • opiekę wykwalifikowanych pedagogów
 • całodzienne wyżywienie, dbając o środowisko w przedszkolu  używamy naczyń wielorazowych. Obiady są dostarczane w termosach.
 • zajęcia dydaktyczne
 • język angielski 5 razy w tygodniu
 • koła zainteresowań ( kółko plastyczne, matematyczne, teatralne itp)
 • zajęcia edukacyjne z psami (dogoterapia)

 

 

W ofercie mamy następujące zajęcia dodatkowe:

 • gimnastykę korekcyjną
 • balet
 • taniec nowoczesny
 • zabawy z piłką
 • logopeda
 • robotyka
 • mini laboratorium

     Cennik:

 • pakiet I- od godz 9:00 do 12:00- cena 55,00 zł za miesiąc
 • pakiet II – od godz 8:00 do 13:00- DZIECI 6-CIO LETNIE „0” cena 10,00 zł za miesiąc
 • pakiet III- od godz 6:30 do 14:00- cena 355,00 zł za miesiąc* ( 177,50 zł)
 • pakiet IV- od godz 6:30 do 17:00- cena 460,00 zł za miesiąc* (230,00 zł)
 • pakiet V- od godz 6:30 do 18:00- cena 850,00 zł za miesiąc* (425,00 zł)
 • pakiet VI- od godz 6:30 do 17:00- cena 740,00 zł za miesiąc/ rodzeństwo 520,00 zł (w skład pakietu wchodzą wyżywienie, opłaty za przedstawienia które odbywają się w przedszkolu)

*rodzeństwo ma zniżkę czesnego 50 %

ZAPRASZAMY DO NASZEGO PRZEDSZKOLA RODZEŃSTWA, W PRZYPADKU UCZĘSZCZANIA RODZEŃSTWA DO PRZEDSZKOLA,

ZA DRUGIE DZIECKO RODZICE PŁACĄ POŁOWĘ CZESNEGO.

Prowadzimy także szereg zajęć rozwijających kreatywność Państwa pociech:

 • zajęcia muzyczno-taneczne z rytmiką – Muzyka, jako ważna dziedzina wychowania przez sztukę, stanowi istotny czynnik rozwoju osobowości dziecka. Jest środkiem kształcenia humanistycznego, uwrażliwiającego na wszelkie wartości ludzkie. Zajęcia muzyczne dla dzieci pomagają w kształtowaniu wrażliwości muzycznej, usprawniają zdolność koncentracji słuchowej, uwrażliwiają na nastroje w muzyce. Na naszych zajęciach, prowadzonych dwa razy w tygodniu,  dzieci mają możliwość poznawania różnych instrumentów, uczą się piosenek i śpiewu oraz uczestniczą w zajęciach ruchowych oraz ćwiczeniach i zabawach rytmicznych. Jest to świetna zabawa połączona z rozwijaniem osobowości i pewności siebie u dzieci. Dzieci poznają układy taneczne różnych rodzajów tańca ,od tańców regionalnych ,tańców integracyjnych i współczesnych po tańce świata. Celem naszych zajęć muzyczno-tanecznych jest kształcenie estetyki ruchu, harmonijnego rozwoju fizycznego. Dzieci opanowują proste elementy ruchowe, które są stopniowo rozwijane i wykorzystywane przy nauce tańców. Dzięki zajęciom muzyczno-tanecznym dzieci uczą się poruszać estetycznie przy różnego rodzaju marszach, biegach, skokach, podskokach, cwałach itp. a także uczą się dostosować rodzaj ruchu do słyszanej muzyki. Posługują się instrumentami i rekwizytami w zabawach i ćwiczeniach ruchowych.
 • zajęcia teatralne – podobnie jak w przypadku działań plastycznych, działania parateatralne realizowane są w naszym przedszkolu przy każdej nadarzającej się okazji. Poza tym dzieci mają stały kontakt z inscenizacjami teatralnymi dzięki oglądaniu spektakli w Teatrze Groteska w Krakowie oraz przedstawień, adaptacji, opowieści narracyjno-muzycznych organizowanych na terenie przedszkola we współpracy z zaprzyjaźnionymi z nami zespołami teatralnymi i muzycznymi, m.in. Baśniową Kapelą i Studio Małych Form Teatralnych >SZTUKA< z Trzebini. Dodatkowo organizujemy cotygodniowe zajęcia parateatralne w ramach koła teatralnego. Mają one na celu przede wszystkim wyzwolić w dziecku jego naturalna skłonność "wcielania się w rolę", zainteresować przedszkolaki różnymi formami literackimi, doskonalić wyrazistą wymowę, kształcić pamięć i uwagę, eliminować nieśmiałość i przede wszystkim stwarzać warunki do doskonałej zabawy.
 • zajęcia plastyczne wykorzystujące różne formy ekspresji- rozwijanie ekspresji plastycznej dzieci jest jednym z podstawowych celów naszego przedszkola- każdego dnia dzieci mają okazję kształtować wrodzone możliwości twórcze w toku różnorodnych działań plastycznych. Dodatkowo raz w tygodniu przez 30 – 45 minut organizujemy zajęcia z zakresu koła plastycznego, w trakcie których przedszkolaki rozwijają umiejętności posługiwania się różnorodnymi technikami plastycznymi. Udział w zajęciach jest dobrowolny i ogólnie dostępny. Zajęcia są nieodpłatne, prowadzone przez nauczycielki z naszego przedszkola:Katarzynę Miler i Ewelinę Mazur.
 • zajęcia z zakresu bajkoterapii -Okres przedszkolny jest szczególnym etapem w rozwoju człowieka. To właśnie w tym momencie szczególnie rozwijają się te cechy i predyspozycje, które ukształtują jego osobowość. Dziecko w tym okresie uczy się dopiero radzić sobie ze swoimi emocjami i rozterkami. Wiadomo, że najlepszym sposobem nabywania umiejętności jest doświadczanie i przeżywanie. Tak więc najlepszym sposobem zaznajomienia dziecka ze światem skomplikowanych emocji i doznań, jest wprowadzić je w bezpieczny sposób w sytuacje dotyczące różnych trudności życiowych. Idealnym sposobem na to jest czytanie lub opowiadanie bajki terapeutycznej, która rozgrywając się w umownym bajkowym świecie w bezpieczny nienarzucający się sposób wskaże mu drogę jak postąpić. W naszym przedszkolu organizujemy cotygodniowe zajęcia z zakresu bajkoterapii. W czasie ich trwania, w przyjaznej dzieciom atmosferze, czytany jest starannie dobrany tekst literacki i organizowane są dodatkowe działania, które pomagają dzieciom zrozumieć, jak najlepiej w danej sytuacji postąpić.
 • zajęcia gimnastyczne twórczymi metodami- Głównym założeniem GIMNASTYKI PROWADZONEJ W NASZYM PRZEDSZKOLU TWÓRCZYMI METODAMI jest wykorzystanie ruchu, jako narzędzia wspomagającego rozwój psychoruchowy dziecka .Dzieci mają możliwość decydowania o sposobie wykonywania ruchu a tym samym do improwizacji twórczej i wyrażania swojej inwidualnej osobowości. Poprzez ruch rozwijamy ogólną sprawność psychoruchową, świadomość własnego ciała, świadomość przestrzeni. Stosujemy opowieść ruchową, ruch zabawowo- naśladowczy, inscenizacje, improwizację ruchową, pantomimę, mimikę, ćwiczeniami muzyczno-ruchowe. Gimnastyka twórczymi metodami prowadzona jest dwa razy w tygodniu przez nasze panie. Prowadzenie gimnastyki twórczymi metodami dostarcza wielu emocji i radości zarówno dzieciom jak i nauczycielom. Dzieci w trakcie twórczej gimnastyki podejmują ruch zgodnie z własnym pomysłem ,fantazją i wyobraźnią. Panie podczas prowadzenia zajęć z gimnastyki twórczymi metodami łączą słowo, rytm i muzykę. Nawiązują do znanych dzieciom piosenek ,pór roku. Na zajęciach dzieciom towarzyszy swoboda ,humor i śmiech. Stosujemy metodę R. Labana, Weroniki Sherborne ,K. Orffa i inne.
 • język angielski prowadzony w dwóch grupach- W naszym przedszkolu uczymy na podstawie ” MEMO THE DRAGON” jest to nowoczesny kurs języka angielskiego dla dzieci w wieku przedszkolnym. Kurs nawiązuje do polskiej Podstawy Programowej, a także do Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego przygotowanego pod patronatem Rady Europy. Realizuje rekomendacje Unii Europejskiej i Rady Europy w zakresie wczesnego startu w nauce języków obcych, wpisuje się także w polski nurt nauki języków przez coraz młodszych uczniów. Atutem jest powiązanie nowoczesnej myśli pedagogicznej z nowymi technologiami. Kurs umożliwia spełnienie 5 postulatów charakteryzujących skuteczną przedszkolną naukę języka: UCZĘ SIĘ, BO LUBIĘ- nauka języka powinna sprawiać dzieciom przyjemność; NAJPIERW SŁUCHAM, POTEM MÓWIĘ- głównym celem językowym nauki angielskiego jest osłuchanie się z językiem obcym; DZIAŁAM- Przedszkolaki nabywają i utrwalają wiedzę poprzez zabawę, a także poprzez zaangażowanie całego ciała, zmysłów i różnorodne aktywności; ROZWIJAM SIĘ-nauka języka angielskiego nie powinna odbywać się w izolacji od celów edukacyjnych wychowania przedszkolnego; ODNOSZĘ SUKCES- praca z przedszkolakami według powyższych zasad skutkuje tym, że każde dziecko odnosi sukces na zajęciach na jakimś polu.
 • dogoterapia -kynoterapia – Pies-terapeuta wpływa na nasze dzieciaczki powodując ogólne dobre samopoczucie; dostarcza bezinteresowne uczucie sympatii; pomaga poprawić zdolność skupienia się; stymuluje i poprawia zdolność mowy; motywuje do ćwiczeń ruchowych; kształtuje wytrwałość; pomaga przy ćwiczeniach fizjoterapeutycznych, a co najważniejsze zapewnia wspaniałą zabawę. 
 • zajęcia logopedyczne
 • religię