Małgorzata Miś Juszczyk

Właściciel placówki

 wykształcenia technolog żywienia dzieci i młodzieży, z zamiłowania posiadaczka psów, ale ponad wszystko mama dwóch przekochanych synów: Dawida i Damiana; oprócz realizacji zawodowego marzenia, jakim jest prowadzenie takiego przedszkola, do jakiego chciałaby posyłać własne dzieci, natłoku obowiązków domowych dostarczanych przez męża, synów, trzy psiaki, oraz kota, oddaje się swojej pasji, którą jest szkolenie (ukończony kurs trenerski CANID) oraz od niedawna hodowla psów rasy golden retriever. Przez wiele lat zajmowała się psami skrzywdzonymi, potrzebującymi opieki i miłości, wielokrotnie zapewniając im dom tymczasowy oraz pomoc w znalezieniu nowych właścicieli. Uparta i ambitna, a zarazem pełna miłości i zrozumienia dla potrzeb każdego żywego stworzenia. Obecnie od sześciu lat pracuje jako dogoterapeuta, trzeci rok prowadzi dogoterapię w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Krakowie. Ukończyła pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną oraz resocjalizację w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Krakowie. Aby jeszcze lepiej merytorycznie przygotować się do pracy dogoterapeuty, została absolwentką oligofrenopedagogiki ( EiRUZNI) na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Ukończyła kurs pierwszej pomocy, kurs wychowawców kolonijnych oraz szkolenia zatytułowane „Cyberprzemoc” i „Pierwszy kontakt z ofiarami przemocy oraz sprawcami przemocy”. Nieustannie dokształca się, biorąc udział w wielu innych szkoleniach, seminariach i konferencjach.

Barbara Klatka

Dyrektor Placówki

Nauczyciel dyplomowany; absolwentka bardzo cenionego Studium Przedmiotowo-Metodycznego w Krakowie  oraz Wyższej Szkoły Edukacji Wczesnoszkolnej w Mysłowicach na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna; logopeda;  Posiada kwalifikacje w zakresie organizacji i zarządzania oświatą; uczestniczyła w wielu warsztatach i kursach organizowanych przez krakowskie Kuratorium oraz Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Krakowie (brała udział w szkoleniach prowadzonych przez takie autorytety jak Irena Majchrzak czy Edyta Gruszczyk-Kolczyńska); Pani Dyrektor ma za sobą wieloletnia praktykę pracy z dziećmi. Chętnie wspiera swoją wiedzą i doświadczeniem „młodsze koleżanki”.

Marta Kramarczyk

Nauczyciel

Jestem absolwentką studiów licencjackich Uniwersytetu Pedagogicznego o kierunku pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego oraz absolwentką studiów magisterskich na tym samym uniwersytecie – kierunek terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna. Praca z dziećmi daje mi wiele radości. Obcowanie z dziećmi wzbogaca człowieka, wymaga bowiem patrzenia na świat oczami dziecka, co dla nas dorosłych bywa niezwykle trudne. Każdy uśmiech wywołany na twarzy dziecka jest wystarczającą nagrodą w mojej pracy. Chce być nauczycielem, który będzie rozjaśniał każdy dzień dziecka wspólną zabawą połączoną z nauką.

Weronika Banaś

Nauczyciel

Studia licencjackie ukończyłam na kierunku pedagogika resocjalizacyjna. Wybierając studia magisterskie – pedagogika wczesnoszkolna
związałam swoją przyszłość z pracą z dziećmi jako nauczyciel.

W swoim zawodzie najbardziej cenię sobie możliwość inspirowania dzieci
do samodzielnego odkrywania świata. Bardzo lubię podróżować , do moich pasji należą fotografia oraz literatura.

Dorota Wiecheć

Nauczyciel

 

Justyna Górszczak

Nauczyciel

Studia licencjackie ukończyłam w Akademii Ignatianum, na kierunku Pedagogika-wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna. Obecnie poszerzam swoją wiedzę zawodową na tej samej uczelni, na kierunku Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną.

Jestem osobą otwartą, łatwo nawiązuję kontakt z dziećmi, zyskując ich sympatię oraz zaufanie. Chętnie podejmuję nowe wyzwania. W swojej pracy stosuję różne metody wspierające rozwój dzieci, które poznałam na studiach oraz kursach. Praca z dziećmi dostarcza mi wiele radości i satysfakcji.

 

Ilona Kędzierska

Wychowawca żłobka 

Posiadam przygotowanie pedagogiczne oraz kursy opiekuna w żłobku i klubie dziecięcym. Moim celem jest dalsze kształcenie się w tym kierunku i udział w kursach chcąc bardziej pogłębić swoją wiedzę w zakresie pracy z dziećmi.

 Doświadczenie zawodowe zdobyłam poprzez pracę w przedszkolu i żłobku.

 Jestem osobą o optymistycznym nastawieniu do życia i ludzi, która wyznacza sobie konkretne cele i potrafi je zrealizować. Nie obawiam się nowych wyzwań i staram się wykonać je w 100 %. Cechuje mnie konsekwencja w działaniu i odpowiedzialność w podchodzeniu do wykonywanej pracy oraz zdolność szybkiego uczenia się i przystosowywania do określonego środowiska.

 Moim atutem jest łatwość nawiązywania kontaktów z dziećmi i umiejętność współpracy z nimi. Bardzo lubię obserwować postępy młodych ludzi i mam nadzieje, że moje predyspozycje, chęci i zaangażowanie pozytywnie wpłyną na ich postępy w rozwoju oraz nauce.

Moniki Celarek

Wychowawca żłobka

Ukończyłam studia licencjackie na kierunku pedagogika opiekuńczo- wychowawcza na Gliwickiej
Wyższej Szkole Przedsiębiorczości. Posiadam kwalifikacje do pracy z małymi dziećmi jako opiekun i
wychowawca. Swoje Doświadczenie w opiece nad dziećmi zdobyłam odbywając praktykę pedagogiczną
w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, klubie malucha, oraz świetlicy szkolnej.
W opiece nad najmłodszymi dziećmi ważne jest dla mnie zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa
fizycznego a także psychicznego. Dziecko uczy się poznawać świat poprzez obserwacje i naśladowanie.
Zachęcam najmłodszych do wspólnej zabawy, zajęć ruchowych i plastycznych. Największa satysfakcje
z wykonywanej pracy sprawia mi uśmiech na twarzy dziecka, kiedy obserwuje jak rosną, rozwijają się i
osiągają swoje małe sukcesy.

Agata Łącka

Asystent nauczyciela

Wraz z innymi paniami troszczy się o bezpieczeństwo i spokój przedszkolaków; pomaga podczas zajęć; dba o czystość i porządek; jest doświadczoną mamą czteroletniego Kubusia i ośmioletniej Natalki; pasją Pani Agatki jest rękodzieło- szczególnie kwiaty z bibuły.

Aneta Banaś

Asystent nauczyciela

W Przedszkolu pracuję jako asystent nauczyciela gdzie pomagam
Paniom Nauczycielkom w opiece nad przedszkolakami oraz Wychowawcom w opiece nad żłobkowymi maluszkami.

Dbam o czystość i porządek oraz smaczne posiłki. W wolnym czasie czytam książki, spaceruje po górach. W ostatnim czasie odkryłam zamiłowanie do decoupage oraz różnorodnych prac plastycznych.

 

HERO

Honey Hero Village Gate (FCI) urodzony 17.01 2014r. już od pierwszej chwili socjalizowany i przygotowany to ciężkiej pracy dogoterapeuty. Przeszedł pomyślnie testy predyspozycyjne, uczęszczał do psiego przedszkola a następnie uczestniczył w kursie na posłuszeństwo aż do chwili obecnej, posiada ukończony kurs CANID jako dogoterapeuta. Od szczenięcego wieku jest stałym gościem w przedszkolu, gdzie zaczynał od dogozabaw z dziećmi, następnie uczestniczył w zajęciach edukacyjnych. Hero jest pod stałą opieką gabinetu weterynaryjnego, gdzie jest pod stałą kontrolą lekarską, jest odrobaczany, szczepiony na choroby wirusowe i oczywiście na wściekliznę.