• czesne od godz 6:30 do 14:00- 175,00zł
  • czesne od godz 6:30 do 17:00- 255,00zł
  • czesne od godz 6:30 do 18:00- 450,00zł
  • czesne od godz 9:00 do 12:00- 6,00zł
  • czesne dzieci 6 letnie „0” od godz. 8:00 do 13:00 – 6,00zł
  • czesne do 5 godzin dziennie do godz 17:00- 550,00zł plus wyżywienie
  • czesne powyżej 5 godzin do godz 17:00 650,00zł plus wyżywienie
  • czesne powyżej 5 godz do godz 18:00 850,00zł plus wyżywienie